ZIEKENFONDSEN

 

Onafhankelijke Ziekenfondsen

 

Socialistische Mutualiteiten

 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

 

Ziekenfondsen en H.Z.I.V.

Reeds in de vorige eeuw bestonden er verbonden van onderlinge privť-verzekeringen. Later werden deze verbonden ondergebracht in nationale landsbonden en als zodanig wettelijk erkend. Het zijn respectievelijk:

BelgiŽ heeft dus zes verschillende landsbonden, die onderling verschillen. Niet alleen qua politieke ideologie, maar ook op het vlak van de service en dienstverlening. Deze situatie is historisch gegroeid en een vrij alleenstaand verschijnsel op internationaal vlak. Zij geeft aanleiding tot een soort van "concurrentie" tussen de mutualiteiten onderling die de dienstverlening aan de verzekerden ten goede komt.

Het zijn alleen deze organismen die de bepalingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitswetgeving uitvoeren, maar om de vrije keuze van de gerechtigden te waarborgen, bestaat er nog een zevende (openbare) verzekeringsinstelling, nl. de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (H.Z.I.V.) Troonstraat 30, 1000 Brussel Telefoon: 02/229 35 80